תשלומי מזונות

תשלומי מזונות - אלעד זמיר עורך דין וטוען רבני

ישנם נושאים שמצד אחד נועדו לתכלית ראויה בהחלט, אך מצד שני, מהווים סלע מחלוקת עז בין צדדים. כאלו הם דמי המזונות, בין אם מדובר במזונות ילדים ובין אם מדובר במזונות אישה. לעיתים מתעוררות מחלוקות קשות בין בני הזוג או ההורים, באשר למזונות ובמיוחד באשר לגובה המזונות.

נשאלות השאלות: מהם מזונות? לשם מה הם נועדו? איזו תכלית דמי המזונות נועדו לממש? מה הדין לגבי מזונות? איזו ערכאה משפטית מוסמכת לעסוק בתחום המזונות? ומהיכן החובה לשאת במזונות ילדים ואישה?. כל אלו שאלות משמעותיות וכבדות משקל וכדי להעניק להן מענה הולם, חיברנו את המאמר שלהלן, לנוחיות הגולשים והגולשות.

 במסגרת המאמר נתייחס כמובן לשאלות שהוצגו.  וכל זאת להלן:
תשלומי מזונות | אלעד זמיר טוען רבני ועורך דיו
תשלומי מזונות
התקשרו
03-7485074📱
או מלאו פרטים

מהם מזונות ילדים?

החובה לשאת במזונות ילדים היא חובה עפ”י הדין הדתי-יהודי. תכליתה של חובה זו לאפשר לילדיו של האב, אשר אינם מתגוררים עמו תחת אותה קורת גג, קיום כלכלי הולם וכן לדאוג לכך שלא יחסר להם דבר. החובה של האב לשאת במזונות ילדים חלה מהרגע שבו בני הזוג נפרדים. כבר בשלב זה, יכולה האישה בשם ילדיה לפנות לבית המשפט בתביעה למזונות זמניים. בשלב מאוחר יותר, ניתן להגיש תביעה למזונות ילדים.

מזונות ילדים משולמים ע”י האב עד לסיום השירות הצבאי – כאשר יש התאמה בין גיל הילדים וגובה המזונות. נסביר: יש להבחין בין מזונות “חובה” לבין מזונות מדין צדקה. עד שילדיו של האב מגיעים לגיל 6, מוטלת על האב חובה מוחלטת לשאת במזונות. בשלב זה מדובר במזונות חובה ואין כל רלוונטיות לגובה ההשתכרות של האב וכו’. בהמשך, בין הגילאים 6-15 מוטלת על האב החובה המוחלטת לשאת במזונות הכרחיים, כאשר בכל הנוגע לצרכים הלא הכרחיים של הילדים, האב חב עפ”י דין צדקה. לדוגמא: האב יהיה חב במזונות הנוגעים להשתתפותו בהוצאות בית הספר, בריאות ונושאים קיומיים. לעומת זאת, בכל הנוגע לתשלום על מותרות, מזונות האב בגילאים הללו הם ע”י צדקה, כך שהם ייגזרו ממגוון שיקולים, כגון: גובה ההכנסה של האב (נרחיב על כך בהמשך). מגיל 15 עד לסיום השירות הצבאי, האב חב במזונות מכוח צדקה, כלומר: האב כמובן יהיה חייב במזונות (מאחר ומדובר בחובה מוחלטת), אך גובה המזונות בגילאים הללו פוחת בדרך כלל.

באשר לגובה דמי המזונות: נקודת המוצא בכל הנוגע לחישוב סכום המזונות, היא כי מטרת דמי המזונות לשמור על רמת החיים הבסיסית של הילדים ועל רמת החיים שאליה התרגלו. במסגרת קביעת דמי המזונות ע”י כל ערכאה שיפוטית, נהוג לקחת בחשבון מספר שיקולים:

את הכנסות האב. לדוגמא, במסגרת תביעת מזונות, יש לצרף טופס הנקרא “טופס הרצאת פרטים” אשר אליו יש לצרף תלושי שכר מהשנה הקודמת להגשת התביעה. לפי תלושי השכר, מגלה בית המשפט את גובה ההכנסות של האב ושל האם.

את הכנסתו העתידית של האב.

את רמת החיים אליה רגילים הילדים.

את גובה ההכנסה של האם.

את הסדרי הראיה ואת מידת השתתפותו של האב בחיי ילדיו.

את הגיל של הילדים.

את הצרכים של הילדים, כאחד האלמנטים החשובים ביותר. צרכים של ילדים הם לדוגמא: ביגוד, כלכלה, הוצאות חינוך, הוצאות דיור.

הגשת תביעת מזונות

תביעת מזונות ניתן להגיש לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני. תביעת מזונות היא תביעה משפטית לכל דבר ועניין: יש להגיש כתב תביעה לאחת מהערכאות המוזכרות, לצרף טופס הרצאת פרטים וגם לצרף תצהיר.

יצויין כי עד לתקופה האחרונה הפסיקה קבעה כי הסמכות בסוגיית מזונות הקטינים הינה אך ורק לבית המשפט לענייני משפחה, ברם גישה זו השתנתה. גישה זו הקיבלה משנה תוקף בפס”ד תקדימי שנוצר באמצעות משרדנו קבע בית הדין הרבני כי האשה אינה מוסמכת להגיש תביעת מזונות בשם הקטינים דווקא בבית המשפט.

קישור לפסק הדין

במסגרת ניהול ההליך יבחן בית המשפט, בין היתר, את צרכי הילדים, את הכנסת ההורים ובעיקר את הכנסת האב. לבסוף יינתן פסק דין סופי אשר יקבע את גובה המזונות. תביעת מזונות אפשר לקיים גם בהסכמה, אך חשוב להיות מיוצג ע”י עו”ד גירושין במסגרת מגעים להסדר במסגרת תביעת מזונות.

עד להכרעה בסוגיית המזונות, ניתן להגיש בקשה למזונות זמניים, דהיינו: מזונות לתקופה קצובה, עד למתן החלטה סופית.

מזונות במשמורת משותפת – מה הדין?

למעשה נוצר ‘סחף’ של פסיקות המקילות בחובת המזונות במצבים של משמורת משותפת והכנסה שווה אבל עדיין לא היו פסיקות מחייבות. נקודת ציון משמעותית ביותר בתחום דיני המזונות במדינת ישראל, הוא ה 19.7.17 ביום זה נפל דבר בישראל. בג”ץ בבע”מ 919/15 קבע הלכה בפסק דין יסודי מקיף ומעמיק אשר למעשה מבצע מהפכה של ממש בדיני מזונות הקטינים בישראל.

בית המשפט קובע כי כאשר הילדים מעל גיל 6, הכנסת ההורים שווה, נקבעה משמורת משותפת . הרי שהאב לא יחוייב במזונות ילדיו אלא האב והאם יישאו בכל צרכי הילדים שווה בשווה.

משמורת והסדרי ראיה | עו"ד אלעד זמיר וטוען רבני

מהם מזונות אישה?

מבחינת הדין הדתי-אישי, גם האישה זכאית למזונותיה וזאת על מנת לאפשר לאישה קיום כלכלי הולם עד למתן גט סופי. כלומר, מבחינת הדין העברי, אישה עשויה להיות זכאית למזונות רק עד אשר היא הופכת להיות גרושה באופן רשמי. עם זאת, לא בכל מקרה אישה תהיה זכאית למזונותיה. לדוגמא, כאשר הגירושין נגרמים כתוצאה מהתנהגות חסרת תום לב של האישה, אזי בית הדין או בית המשפט לענייני משפחה יכולים לשלול ממנה את מזונותיה. אישה בוגדת, כלומר: אישה שקיימה יחסי אישות עם גבר אחר בעת שהייתה נשואה, לא תהיה זכאית למזונות אישה.

בניגוד למזונות ילדים, מזונות אישה משולמים בהתאם לגובה ההכנסה של הגבר, כאשר בין היתר לוקחים בחשבון גם את גובה ההכנסה של האישה. במידה ומדובר באישה שמשתכרת היטב, אזי לא בהכרח תוטל על הגבר חובת תשלום מזונות.

בדומה לתביעת מזונות ילדים, לפני הגשתה של תביעה למזונות אישה , חשוב מאוד להיוועץ בעורך דין משפחה מיומן.

 

מזונות מדין מעוכבת:

עוד סוגיה שנוגעת למזונות וחשוב להתייחס אליה, היא מזונות מדין מעוכבת. נסביר: לצערנו הרב ישנם מקרים שבהם נשים הן מסורבות גט. כלומר: נשים שהבעל שלהן מסרב למסור להן את הגט ולהתגרש. אישה שהיא מסורבת גט עדיין נותרת “אשת איש”, היא אינה יכולה להינשא לגבר אחר ואם תקיים יחסי אישות עם גבר אחר ותוליד לו ילדים, אזי ילדיה יוכרו בתור ממזרים. אישה שהיא מסורבת גט, מוגדרת בתור “אישה עגונה”.

בהתאם לדין הדתי-עברי, לבית הדין יש סמכות לכפות על הבעל לתת גט לאשתו. הכלל ההלכתי הקדום קובע כי “כופין אותו עד אשר אומר רוצה אני”. אם בעבר משמעות המשפט הייתה כי יש לכפות על הבעל בעינויים לתת גט לאשתו, אזי כיום מדובר בכפייה “חוקית”. כלומר, לבית הדין הרבני יש סמכות לכפות על הבעל לתת גט לאשתו באמצעות הטלת קנסות ואף באמצעות הטלת מאסר מאחורי סורג ובריח.

במקרה של סרבנות גט ע”י הבעל, בית הדין יכול גם להטיל על הבעל “מזונות מעוכבת”, כלומר: מזונות המשולמים ע”י הבעל לאשתו מעוכבת הגט. תכליתם של מזונות כאלו הוא כמובן לדרבן את הבעל באמצעות מעמסה כספית, לתת לאשתו גט וכן גם לתמוך באישה ע”י תגמולים כספיים חודשיים.

 

 

סיכום תביעת מזונות – משרד עו”ד דין אלעד זמיר ושות’

במאמר זה סקרנו בהרחבה את כל תחום המזונות, הן מזונות ילדים והן מזונות אישה. בין היתר הסברנו את אופן חישוב דמי המזונות, את השיקולים שיש לקחת במסגרת קביעת מזונות וכן אילו ערכאות עוסקות בתחום המזונות. אין ספק שתחום המזונות אינו תחום פשוט, כמו שכל תחום דיני המשפחה הוא תחום מורכב מאוד, בין היתר בשל חוסר ההתאמה בין ההלכה היהודית לבין החיים המודרניים. למרות זאת, אנו תקווה שיש במאמר זה כדי לסייע לקורא להתמצא יותר בסבך הגדול הנקרא “הליך גירושין” וקל וחומר: “הליך מזונות”.

את המאמר נבקש לסיים בהמלצה: במידה ואתם עתידים להתגרש, או במידה ואתם עתידים לקיים הליך הנוגע למזונות, חשוב מאוד לפנות לעורך דין משפחה מיומן ומנוסה.

אלעד זמיר עו"ד וטוען רבני בירושלים ותל אביב,  מתמחה בין היתר בכל הקשור לתביעת מזונות. כיון שאנו עוסקים גם כטוענים רבניים ברשתנו ידע בנושא שאין לעו”ד שאינו מתמחה בדיני הרבנות.

 

אל תהססו להתקשר אלינו לשיחת ייעוץ חינם!