prenup

הסכם ממון לפני נישואין – האם מומלץ?

לקוחות רבים הפונים למשרדנו, תוהים האם כדאי להם לחתום על הסכם ממון לפני נישואין? התשובה לשאלה האם מומלץ לערוך הסכם ממון, היא מורכבת. אנו סבורים כי מומלץ מאוד לערוך הסכם ממון לפני הנישואין מכמה סיבות: יעילות, וודאות ואמון. כלומר, הסכם ממון יוצר וודאות בין בני הזוג. שניהם יודעים מה תהיינה הזכויות של כל אחד מהם ברכוש בעת גירושין. הסכם ממון עתיד לחסוך לבני הזוג הליכים משפטיים ארוכים ומורכבים, משום שהם כבר מראש הסכימו על אופן חלוקת הרכוש. לדעתנו, הסכם ממון עשוי לסייע בהגברת האמון בין בני הזוג ובלבד שהסכם הממון הוא באמת שוויוני. כלומר, הסכם ממון מונע העלאה של טענות חדשות ומפתיעות בעתיד, בנוגע לזכות לכאורה של אחד מבני הזוג על רכוש רעהו, כאשר במהלך מערכת היחסים היה ברור כי לבן הזוג השני אין זכויות באותו רכוש.

לעומת זאת, אין ספק כי בחתימה על הסכם ממון לפני הנישואין יש גם מספר חסרונות. קודם כל, מחמת הרגישות כאשר כביכול הצד שדורש לחתום על הסכם ממון צופה פני גירושין. כמו כן לעיתים הסכם ממון נחתם בין בני זוג שאחד מהם לא באמת מבין את המשמעות של ההסכם, אלא חותם עליו בשל אמונה עיוורת באהבה וחוזקה של הזוגיות והמציאות לעיתים, שונה. לכן הסכם ממון צריך לשקף הוגנות לכל הצדדים ולהגן גם על הצד החלש באופן הגון והוגן.

כיצד עורכים הסכם ממון לפני הנישואין?

הסכם ממון הוא הסכם ארוך טווח, המשפיע מהותית על הביטחון הכלכלי העתידי של כל אחד מבני הזוג. לכן, אם אתם מעוניינים לערוך הסכם ממון, הדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא באמצעות ליווי של עו”ד משפחה מיומן ובעל ניסיון. רק עו”ד גירושין בעל ניסיון יוכל לסייע לבני הזוג להגדיר את האינטרסים שלהם. לאחר מכן יידע עו”ד הגירושין ללקט את הצרכים ואת הרצונות של בני הזוג ולתרגם את הרצונות והאינטרסים לידי הסכם שוויוני ומכבד, אשר יהיה לשביעות רצונם של שני בני הזוג.

האם אפשר לבטל הסכם ממון?

הסכם ממון אינו עוד “חוזה” בין שני צדדים, אלא הוא פסק דין, שכן על גורם שיפוטי לאשר אותו. בשל כך, קשה מאוד לבטל הסכמי ממון, לא רק משום שקשה לבטל חוזים, אלא משום שקשה עוד יותר לבטל פסק דין חלוט בהליך אזרחי. בתי המשפט נזהרים מאוד מביטולם של הסכמי ממון, משום שלא פעם מוגשות בקשות לביטול, בשל “טעות בכדאיות” ההסכם. לכן, הבחינה של בקשות לביטול הסכמי ממון, זהירה מאוד וקפדנית.

עם זאת, ניתן לבטל הסכם ממון באמצעות הגשת בקשה. בקשה לביטול הסכם ממון צריכה להיות מנומקת ולכלול גם טעמים מהותיים לביטול הסכם הממון. בין היתר יש להוכיח כי ההסכם נחתם תחת כפייה, או לא בשפת החותם, או שההסכם הטעה את בן הזוג המבקש את ביטולו ועוד. בית המשפט לא יורה בקלות על ביטול הסכם ממון. במידה ואתם מעוניינים בביטול הסכם ממון, חשוב מאוד לפנות לעו”ד משפחה ולקבל ייעוץ משפטי הולם.

סימולציות לחלוקת רכוש בהתאם לחוק יחסי ממון:

עד עתה פירטנו את הדין הנוגע לחלוקת רכוש בין בני זוג. עתה נבקש להציג מספר דוגמאות לאופן שבו נערכת חלוקת רכוש בפועל, כדלקמן:

דוגמא מס’ 1: מה הדין במקרה שלאישה יש דירת מגורים שרכשה עוד לפני הנישואין וכך גם לבעל. כמו כן, לאישה יש תגמולים קבועים שאותם היא מקבלת, לאחר שפרסמה ספר לפני הנישואין. לשני בני הזוג יש דירת מגורים שרכשו ביחד ושניהם גם מתגוררים בה. שני בני הזוג לא ערכו הסכם ממון לפני החתונה. כעת בני הזוג מבקשים להתגרש. כיצד תיערך חלוקת הרכוש המשותף שלהם? מבחינה חוקית, לכל אחד מבני הזוג יש דירת מגורים שנרכשה עוד לפני הנישואין. לכן, דירת המגורים הנפרדת של כל אחד מהם לא תילקח בחשבון במסגרת הסדר איזון המשאבים. כמו כן, היות והאישה זכאית לתגמולי קניין רוחני המשולמים לה עקב ספר שכתבה ופרסמה לפני חיי הנישואין, גם תגמולים אלו לא יילקחו בחשבון במסגרת הסדר איזון המשאבים. עם זאת, דירת המגורים המשותפת שאותה רכשו שני בני הזוג, תילקח בחשבון במסגרת הסדר איזון המשאבים. במקרה כזה יהיה על בני הזוג או למכור אותה לצד שלישי ולהתחלק בכספי המכירה או לקנות אותה איש מרעהו. אבל כל זה במצב תאורטי הצדדים שמרו על הפרדת הנכסים שלהם טרם הנישואין אבל במקום בו לדוגמא הם התגוררו יחד בדירה שנרכשה לפני הנישואין ובני הזוג שיפצו אותה יחד יש סיכוי שבית המשפט יקבע שהדירה הזו הינה רכוש משותף – אם היה להם הסכם ממון שמסדיר את מעמדה של דירה זו – היא היתה מוגנת.

דוגמא מס’ 2: לשני בני הזוג יש עסק משפחתי משותף שאותו הקימו יחדיו. שניהם השקיעו כספים ועמלו יחדיו על הצלחת העסק. כמו כן, לבני הזוג יש דירת מגורים משותפת, אך לבעל יש דירת מגורים נוספת שאותה רכש לפני חיי הנישואין. גם בסיטואציה הזו, שני בני הזוג לא ערכו הסכם ממון לפני הנישואין. הדין במקרה כזה, בהתאם לחוק יחסי ממון, הוא: דירת המגורים של הבעל לא תילקח בחשבון במסגרת ההסדר. לעומת זאת, העסק שהוקם ע”י בני הזוג יחשב כחלק מהרכוש המשותף. גם דירת המגורים המשותפת של שני בני הזוג תילקח בחשבון במסגרת הסדר איזון המשאבים.

דוגמא מ’ 3: לאחד מבני הזוג יש חיסכון בקופת גמל, אשר הצטבר לסכום נאה מאוד במהלך השנים. כמו כן, לשני בני הזוג יש דירת מגורים שבה הם מתגוררים, אשר נקנתה על ידם וכן דירת מגורים נוספת ששייכת להם ומושכרת לצד שלישי. לאישה יש דירת מגורים נוספת שאותה קיבלה בירושה. במקרה כזה, דירת המגורים ששייכת לאישה על פי ירושה, לא תילקח בחשבון במסגרת הסדר איזון המשאבים. לעומת זאת, שתי דירות המגורים שרכשה עם בעלה, תילקחנה בחשבון במסגרת הסדר איזון המשאבים. גם קופת הגמל של הבעל תילקח בחשבון במסגרת הסדר איזון המשאבים. אבל אם היא היתה מערבת הכנסות מדירת הירושה עם הכסף המשותף במקרה זה – ללא הסכם ממון – בית המשפט עלול לקבוע כי היתה ׳כוונת שיתוף׳ ודירת הירושה הינה משותפת.

דוגמא 4: לשני בני זוג יש עסקים פרטיים. כלומר, כל אחד מבני הזוג הקים עסק עוד לפני חיי הנישואין. לשני בני הזוג יש דירת מגורים אחת, שהייתה שייכת להם עוד לפני הנישואין. מה הדין במקרה כזה? בנסיבות הללו, העסקים של בני הזוג לא אמורים להילקח בחשבון במסגרת הסדר איזון המשאבים. גם דירות המגורים של כל אחד מבני הזוג לא תילקחנה בחשבון במסגרת ההסדר. אבל אם העסקים היו בראשית דרכם כשהצדדים נישאו ועיקר הפיתוח שלהם היה בזמן הנישואין הרי שבית המשפט עלול לראות עסק זה כעסק שיש לאזן את השווי שלו – דבר זה ניתן לפתור באמצעות הסכם ממון.

Accessibility Toolbar