ביטול צוואה וביטול צוואה הדדית -אלעד זמיר עו"ד וטוען רבני

ביטול צוואה על ידי המצווה/ביטול צוואה הדדית

אדם שכתב צוואה רשאי לבטלה בכל עת שירצה ולכתוב צוואה אחרת במקומה. את הצוואה ניתן לבטל על ידי השמדתה, כתיבת צוואה חדשה ובדרכים נוספות עליהן נרחיב בהמשך. סוג נוסף של צוואה הינה צוואה הדדית, כלומר צוואה שנכתבה על ידי בני זוג. ביטול צוואה הדדית, לעומת צוואה רגילה, מוגבל בחוק ועל כן יש להיעזר בעו"ד צוואות וירושות המתמחה בנושא.

אז מהן הדרכים לביטול צוואה? מהי צוואה הדדית וכיצד ניתן לבטלה? אלעד זמיר עורך דין וטוען רבני עונה על כל השאלות במאמר זה

ביטול צוואה | ביטול צוואה הדדית
ביטול צוואה וביטול צוואה הדדית

תוכן עניינים

 

באילו מקרים אפשר לבטל צוואה?

לרוב, ביטול של צוואה צריך להיעשות באמצעות הבעת התנגדות בעת שמוגש צו קיום צוואה. ישנן סיבות רבות שעשויות ליצור עילת התנגדות, אך נעיר כי מדובר בהליך מורכב מאוד, שכן הייחודיות במקרים של צוואות וירושות היא, כי האדם שערך את הצוואה, הוא זה אשר יודע מה באמת הייתה כוונתו, אך אותו אדם לא נמצא בחיים כדי להעיד על כך. לכן, במסגרת הבעת התנגדות לצו קיום צוואה, יש להוכיח בראיות טובות מאוד את עילת ההתנגדות. ככלל, אפשר להיעזר במספר עילות לצורך ביטול צוואה וצו קיום צוואה.

 

עילות לצורך ביטול צוואה

כאשר הצוואה לא חוקית: חוק הירושה קובע כי צוואה לא חוקית אשר נוגדת את תקנת הציבור, היא צוואה שדינה להתבטל. לדוגמא, צוואה שכוללת הוראה לבצע מעשה פלילי לצורך מימושה, היא צוואה שלא יהיה לה שום תוקף וסביר להניח כי בית המשפט לענייני משפחה יורה על ביטולה.

כאשר הצוואה כוללת טעות קולמוס: יש להבחין בין טעות קולמוס שבית המשפט יכול להורות על תיקונה, לבין צוואה עמומה שכוללת סתירות קשות מאוד, שלמעשה מונעות את האפשרות להבין מה הייתה כוונת עורך הצוואה. במקרים כאלו נוצרת עילת התנגדות. צד לצוואה יכול לטעון לפרשנות שמקלה עמו ומקנה לו יתר זכויות מול צד אחר לצוואה. לכן, במקרים שבהם יש סתירות קשות בצוואה, בית המשפט יכול להורות על ביטול חלקי של הצוואה או אף על ביטול צוואה מלא.

כאשר הצוואה נערכה תחת אונס/כפיה/איום: אין ספק שצוואה צריכה לבטא את רצונו של המצווה. לכן, צוואה שנערכת תחת כפייה או איום או אונס, לרבות: איום בפגיעה במנוח או פגיעה באנשים שקרובים לו, או בשמו הטוב או ברכושו, או פגיעה באלימות, היא צוואה שאין בה את המרכיב החשוב ביותר שלה: רצון אמתי של מי שערך אותה. לכן, ביטול צוואה על ידי בית המשפט לענייני משפחה במקרים של צוואה שנערכת באמצעי כפייה הינה תוצאה אפשרית לרוב,  ובמידה וישנן ראיות חזקות לכך שצוואה מסוימת נערכה בכפיה, אזי קיימת גם עילה חזקה להתנגד לקיומה של הצוואה.

עם זאת, חשוב להדגיש כי טענות של כפיה או איום או אונס במסגרת עריכת צוואה הן יפות על הנייר, אך אם אדם שערך צוואה לכאורה תחת כפייה, לא הורה על ביטול צוואה בתקופה של שנה מהרגע שבו חלף האיום, אזי לא יראו בכפייה ככפייה שאכן פגעה ברצון המצווה ואי לכך גם הצוואה לא תאבד מתוקפה החוקי. ההנחה היא שאדם שעושה משהו תחת כפייה, יבקש להתנער מהמעשה במהירות האפשרית. אם הוא לא עושה כן, אזי כנראה שלא הייתה שום כפייה.

 

ביטול צוואה הדדית משותפת

צוואה הדדית מספקת הגנה וביטחון הן לבן הזוג שנותר בחיים והן ליורשים האחרים. מומלץ לערוך אותה בעזרתו המקצועית של עורך דין צוואות וירושות שהוא גם טוען רבני.

הרגע בו אדם הולך לעולמו, הוא כואב ומורכב עבור אלו שהוא מותיר אחריו. צוואה שנערכה כהלכה היא מסמך משפטי היכול להקל על מי שנותרו מאחור לפחות בתחום אחד – חלוקת עיזבונו של הנפטר. צוואה מפורטת וברורה תחסוך מהיורשים מאבקים משפטיים יקרים, ארוכים ומיותרים, וקרעים משפחתיים שלא ניתן תמיד לאחות. וחשוב לא פחות, צוואה היא האמצעי היחידי שמבטיח למוריש כי הכסף, הרכוש והנכסים שהוא יותיר אחריו יחולקו בין היורשים כפי שהוא מבקש, רוצה ובוחר, ולא כפי שקובע החוק.

 

מהי צוואה הדדית משותפת?

צוואה הדדית משותפת מיועדת לזוגות (נשואים או ידועים בציבור) המבקשים ליצור תלות הדדית בין הצוואות האישיות שלהם. בצוואה הדדית ניתן לקבוע כי לאחר מותו של אחד מבני הזוג, בן הזוג שנותר בחיים יירש אותו באופן בלעדי, ורק לאחר מותו של השני, תחולק יתרת הירושה בין יורשים אחרים. בנוסף, צוואה הדדית יכולה לכלול הוראות מפורטות בנוגע לחלוקת הרכוש לאחר מותו של בן הזוג השני.

צוואה הדדית משותפת | אלעד זמיר טוען רבני

 

מהו היתרון המרכזי הראשון של צוואה הדדית משותפת לעומת צוואה רגילה?

כאשר אדם מותיר אחריו מותו צוואה רגילה, או אינו מותיר צוואה כלל, בן או בת הזוג שנותרו בחיים נתונים לחסדיהם של היורשים האחרים. יורשים אלה עלולים לדרוש, למשל, לממש את זכותם על חלקם בדירת המגורים של בן הזוג שנותר בחיים, או בחלקים אחרים של הרכוש, ולפגוע כך ברווחתו דווקא לאחר שאיבד את היקר לו מכל. צוואה הדדית מספקת הגנה לבן הזוג שנותר בחיים, מותירה בידיו את השליטה המלאה בכל הרכוש או בחלקו, ומבטיחה את רווחתו עד יום מותו. ממש כמו שבן הזוג שהלך לעולמו היה רוצה.

 

מהו היתרון המרכזי השני של צוואה הדדית?

בו בזמן, צוואה הדדית מספקת הגנה גם ליתר היורשים מפני ״זליגה״ של הירושה שנותרה ליורשים שלא צוינו בצוואה המקורית. הדבר מובטח באמצעות העיקרון של ״יורש אחר יורש״, הקובע את סדר היורשים, ומונע מבן הזוג שנותר בחיים להעביר חלקים מן הרכוש שירש לצד שלישי שלא נקבע מראש בצוואה ההדדית (יורשים של הוסכמו מראש על בן הזוג שנפטר).

 

מהו החיסרון הבולט של צוואה הדדית?

החיסרון הבולט ביותר בצוואה הדדית הוא הקושי בביטולה, במיוחד לאחר מותו של אחד מבני הזוג. נניח, למשל, שכאשר ניסחתם את הצוואה ההדדית, אחד מילדיכם התנכר לכם והחלטתם לנשל אותו מן הירושה. עם השנים, לאחר מותו של בן או בת הזוג, הילד התבגר, חזר להיות עמכם בקשר ואפילו טיפל בכם תקופות ממושכות. כעת, יקשה עליכם מאוד להוריש לו חלקים מן הרכוש שלכם לאחר מותכם.

 

ביטול צוואה הדדית – האם ניתן לעשות כן בעוד שני בני הזוג בחיים?

כאשר שני בני הזוג עודם בחיים, ניתן לבטל את הצוואה ההדדית בקלות. בן הזוג שמעוניין בביטול צריך למסור הודעה בכתב לבן הזוג השני, והודעה זו מבטלת את הצוואה ששניהם ערכו במשותף, על כל חלקיה. יתרה מכך, צוואות הדדיות שנערכו לפני שנת 2005, אז נכנס לתוקפו התיקון לחוק הירושה, ניתן לבטל גם בלי להודיע על כך לבן או בת הזוג, כל עוד לא הוכחה ההסתמכות של בן הזוג על הוראות הצוואה.

 

האם ניתן לבטל צוואה הדדית כשבן הזוג אינו כשיר משפטית?

לא אחת קורה, שאחד מבני הזוג מאבד את צלילות דעתו ואת כשירותו המשפטית – בין אם מחמת מחלה ובין אם בשל הידרדרות נפשית. אדם שאיבד את צלילות דעתו אינו כשיר לקבל את ההודעה על הביטול, ויתרה מכך, הוא אינו כשיר לערוך צוואה חדשה משל עצמו. לכן, נשאלת השאלה האם, וכיצד, ניתן לבטל צוואה הדדית במצב כזה?

 

מה קובע חוק הירושה בנוגע לביטול צוואה הדדית במקרה כזה?

התיקון לחוק הירושה, יש לדעת, לא צפה בעיה זו מראש ולא התייחס אליה. מכיוון שהעיקרון שעומד בבסיס החקיקה בישראל הוא שלכל אדם עומדת הזכות לערוך צוואה בכל עת שיבחר, הרי שניתן להניח שבמקרים כאלה, בן הזוג שנותר כשיר וצלול בדעתו עשוי בהחלט לקבל אישור משפטי לערוך צוואה חדשה ולבטל את הצוואה ההדדית.

כדאי, לכן, להערך לכך ולהגדיר מראש, כבר בעת עריכת הצוואה ההדדית, את אופן ההתייחסות למקרה שבו אחד מבני הזוג יאבד את כשירותו. לשם כך, רצוי להעזר בשירותיו של עורך דין הבקיא ומצוי בחקיקה ובפסיקה הרלבנטית בעת עריכת הצוואה המשותפת.

 

מהי המשמעות של ביטול צוואה הדדית לאחר מותו של בן הזוג?

החוק אמנם מתיר לבן הזוג שנותר בחיים להורות על ביטול הצוואה ההדדית המשותפת גם לאחר מותו של בן הזוג שנפטר, אך במקרה כזה יהיה עליו לוותר על כל הרכוש שהוא עתיד היה לרשת בזכות הצוואה ההדדית, והוא יהיה זכאי לרשת אך ורק למה שהחוק קובע.

אם בן הזוג שנותר בחיים מבקש לבטל את הצוואה ההדדית לאחר שכבר קיבל את הרכוש, ואולי אפילו עשה בו שימוש, הרי שיהיה עליו להחזיר את חלקו, המלא, לטובת היורשים האחרים. אחרת, לא תעמוד לו הזכות לבטל את הצוואה ההדדית ולנסח צוואה חדשה.

 

מדוע מומלץ לערוך צוואה הדדית בעזרתו עורך דין שהוא גם טוען רבני?

אין צורך להרבות מלים על כך שכל צוואה, ובפרט צוואה הדדית על כל מורכבויותיה, צריכה להיערך בעזרתו המקצועית של עורך דין מיומן ובקיא בתחום. לעורך דין שהוא גם טוען רבני יתרון נוסף, הנובע מהכרותו המקיפה עם כל מוסדות השיפוט, החקיקה והפסיקה הרלבנטיים לענייני משפחה, צוואה וירושה, אשר יכול לערוך את הצוואה שתהיה תקפה גם מבחינה הלכתית.

עורך דין שהוא גם טוען רבני, והמתמחה בחוק ובפסיקה האזרחיים באותה מדה שהוא מתמחה בחוק ובפסיקה של הדין הדתי, יסייע לכם לערוך צוואה הדדית שלא יהיה אפשר לערער על תוקפה בכל ערכאה שיפוטית. כך, תוכלו להבטיח כך כי רצונכם להגן על בן הזוג שנותר בחיים, כמו גם על היורשים האחרים, יוגשמו במלואם לאחר מותכם.

 

ביטול צוואות – אלעד זמיר עורך דין וטוען רבני

משרדנו מתמחה בתחום צוואות וירושות לרבות ביטול צוואה הדדית משותפת.

זקוקים לעורך דין או טוען רבני לטפל עבורכם בנושא של ביטול צוואה? משרדנו מטפל במקרים של ביטול צוואה בצורה רגישה ודיסקרטית. צרו קשר ונעזור לכם בשמחה! ניתן להשיגנו בטלפון או למלא פרטים באתר ונחזור אליכם בהקדם

ביטול צוואה | אלעד זמיר

עורך דין וטוען רבני אלעד זמיר

תפריט נגישות