ביטול צוואה

זקוקים לעורך דין או טוען רבני לטפל עבורכם בנושא של ביטול צוואה? משרדנו מטפל במקרים של ביטול צוואה בצורה רגישה ודיסקרטית. התקשרו למספר הטלפון שלנו ונעזור לכם בשמחה

ביטול צוואה - מידע חשוב
ביטול צוואה – מידע חשוב

באילו מקרים אפשר לבטל צוואה?

לרוב, ביטול של צוואה צריך להיעשות באמצעות הבעת התנגדות בעת שמוגש צו קיום צוואה. ישנן סיבות רבות שעשויות ליצור עילת התנגדות, אך נעיר כי מדובר בהליך מורכב מאוד, שכן הייחודיות במקרים של צוואות וירושות היא, כי האדם שערך את הצוואה, הוא זה אשר יודע מה באמת הייתה כוונתו, אך אותו אדם לא נמצא בחיים כדי להעיד על כך. לכן, במסגרת הבעת התנגדות לצו קיום צוואה, יש להוכיח בראיות טובות מאוד את עילת ההתנגדות. ככלל, אפשר להיעזר במספר עילות לצורך ביטול צוואה וצו קיום צוואה.

עילות לצורך ביטול צוואה

כאשר הצוואה לא חוקית: חוק הירושה קובע כי צוואה לא חוקית אשר נוגדת את תקנת הציבור, היא צוואה שדינה להתבטל. לדוגמא, צוואה שכוללת הוראה לבצע מעשה פלילי לצורך מימושה, היא צוואה שלא יהיה לה שום תוקף וסביר להניח כי בית המשפט לענייני משפחה יורה על ביטולה.

כאשר הצוואה כוללת טעות קולמוס: יש להבחין בין טעות קולמוס שבית המשפט יכול להורות על תיקונה, לבין צוואה עמומה שכוללת סתירות קשות מאוד, שלמעשה מונעות את האפשרות להבין מה הייתה כוונת עורך הצוואה. במקרים כאלו נוצרת עילת התנגדות. צד לצוואה יכול לטעון לפרשנות שמקלה עמו ומקנה לו יתר זכויות מול צד אחר לצוואה. לכן, במקרים שבהם יש סתירות קשות בצוואה, בית המשפט יכול להורות על ביטול חלקי של הצוואה או אף על ביטול צוואה מלא.

כאשר הצוואה נערכה תחת אונס/כפיה/איום: אין ספק שצוואה צריכה לבטא את רצונו של המצווה. לכן, צוואה שנערכת תחת כפייה או איום או אונס, לרבות: איום בפגיעה במנוח או פגיעה באנשים שקרובים לו, או בשמו הטוב או ברכושו, או פגיעה באלימות, היא צוואה שאין בה את המרכיב החשוב ביותר שלה: רצון אמתי של מי שערך אותה. לכן, ביטול צוואה על ידי בית המשפט לענייני משפחה במקרים של צוואה שנערכת באמצעי כפייה הינה תוצאה אפשרית לרוב,  ובמידה וישנן ראיות חזקות לכך שצוואה מסוימת נערכה בכפיה, אזי קיימת גם עילה חזקה להתנגד לקיומה של הצוואה.

עם זאת, חשוב להדגיש כי טענות של כפיה או איום או אונס במסגרת עריכת צוואה הן יפות על הנייר, אך אם אדם שערך צוואה לכאורה תחת כפייה, לא הורה על ביטול צוואה בתקופה של שנה מהרגע שבו חלף האיום, אזי לא יראו בכפייה ככפייה שאכן פגעה ברצון המצווה ואי לכך גם הצוואה לא תאבד מתוקפה החוקי. ההנחה היא שאדם שעושה משהו תחת כפייה, יבקש להתנער מהמעשה במהירות האפשרית. אם הוא לא עושה כן, אזי כנראה שלא הייתה שום כפייה.