גט באמצעות שליח

כאשר בני הזוג התחתנו בחתונה יהודית (ולעיתים גם בנישואין אזרחיים), סיום הנישואין – הגרושין יערכו בבית הדין הרבני. טקס הגרושין הוא מעמד בו הבעל נותן לאשה את הגט. אך כאשר נבצר מאחד הצדדים להגיע לטקס ניתן לבצע את הגרושין באמצעות שליח.

פרק שלם בתלמוד, עוסק בגרושין על ידי שליח. שליח גרושין יכול להחליף את הבעל כ"שליח הולכה" המביא את הגט לאשה במקום הבעל. או לחילופין להחליף את האשה כשליח "קבלה" המקבל את הגט מהבעל במקום האשה. השימוש בשליחות לצורך גרושין תלויה בנסיבות המקרה, ככלל בית הדין הרבני נמנע מסידור גט על די שליח אלא אם כן יש צורך, לדוגמא כאשר אחד מבני הזוג שוהה בחו"ל ואינו יכול להגיע לארץ. או כאשר יש צורך לערוך גט בדחיפות מסיבות של 'חשש עיגון', כגון חשש בריחה לחו"ל או במקרה של מחלה מתקדמת.

השליח

השליח מקבל את כוחו להחליף את בן הזוג אך רק לאחר שקבל מינוי מאותו בן הזוג. השליח ממונה מתוך רשימת שליחים – עובדי בית הדין הרבני. מינוי השליח נעשה בפני בית הדין בנוכחות השולח והשליח יחד. כאשר השולח מקריא בקול רם את הרשאתו. מעתה ואילך פעולותיו של השליח מקבלות תוקף משפטי כאילו היו אלו פעולותיו של השולח או של המקבל.

גרושין על ידי שליח

למעשה השליח מחליף את הבעל או את האשה, ניתן להסדיר גט במדינות שונות ברחבי העולם כאשר בית הדין שבמדינה הזרה שולח אישור לבית הדין בישראל אשר מאשר את הגרושין.
חשוב לוודא שהגט נעשה כהלכה ובכפוף לשאר ההסכמים בין בני הזוג, לכך ממולץ לפנות לעורך דין משפחה וטען רבני המתמחים בין העברי ובחוק האזרחי על מנת להמנע מתקלות בלתי הפיכות.

מאמרים נוספים

תפריט נגישות