בית המשפט קבע הבית ימכר למרות צו שהטיל בית הדין הרבני

מאבקי סמכות בית בימ״ש לביד״ר אינם חדשות – אך הפעם הם עלו שלב, בית המשפט קיבל את עמדתינו המשפטית כי יש לו סמכות להורות על מכירת הבית למרות שבית הדין הטיל צו האוסר על המכירה

פרסומים נוספים

תפריט נגישות